ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 ในวันครู พุทธศักราช 2563
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,11:03  อ่าน 438 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,11:02  อ่าน 539 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกซ้อมเรือยาว วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ประเภทเยาวชน 32 ฝีพาย
ชื่ออาจารย์ : นายเรืองศักดิ์ บัวอินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:58  อ่าน 421 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 “ตะลิงปิงสามรส”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภลักษณ์ ทักษิณ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:55  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะรักการอ่าน และทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นางเชาวนาถ ชำนาญเศรษฐกุล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:46  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโซเฟีย ดูหมาน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:41  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุม สิ่งประดิษฐ์ปลั๊กไฟอัจฉริยะควบคุมด้วยโปรแกรม Blynk การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
ชื่ออาจารย์ : นายจิโรจน์ แสงอ่อน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:36  อ่าน 426 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุม ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับภาค ภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายวีระพัฒน์ ขวัญราช
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาช่างยนต์
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:32  อ่าน 424 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุม ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นายมนธิชัย เผือกผ่อง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสาขาวิชาช่างยนต์
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:27  อ่าน 407 ครั้ง
รายละเอียด..