ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ชื่อนักเรียน : นายวีระเทพ ทองศึก และ นายสุเทพ ไสยา
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:15   อ่าน 236 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ชื่อนักเรียน : นายเจษฎากร จาวยนต์
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:14   อ่าน 206 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล
ชื่อนักเรียน : นายอภิสิทธิ์ ละอองทอง
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:13   อ่าน 205 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม มวยสากลสมัครเล่น
ชื่อนักเรียน : นายเอกฤทธิ์ แดงเสียงดัง
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:12   อ่าน 207 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา “สบู่จากผักบุ้งทะเล”
ชื่อนักเรียน : วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:12   อ่าน 260 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ ปวช. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 “ตะลิงปิงสามรส”
ชื่อนักเรียน : นายอรรถชาติ ช่วยศรี
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,10:05   อ่าน 204 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 9 “ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน”
ชื่อนักเรียน : นางสาวดลนภา ปานเปีย
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,09:45   อ่าน 206 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 “น้ำผัดไทลูกจันทน์เทศ”
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุลาวัลย์ จันทร์ศรีมาก
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,09:44   อ่าน 210 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 “กระเบื้องเปลือกมังคุด”
ชื่อนักเรียน : นายบุญสิทธิ์ ภิญญง
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,09:43   อ่าน 202 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 “อุปกรณ์ช่วยยกเปลี่ยนล้อรถยนต์”
ชื่อนักเรียน : นายนรชัย กองศรี
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,09:38   อ่าน 205 ครั้ง