ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความรู้เเละความถนัดทางวิชาชีพผ่านระบบออนไลน์เพื่อคัดเลิอกเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2565
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความรู้เเละความถนัดทางวิชาชีพผ่านระบบออนไลน์เพื่อคัดเลิอกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) ด้วยวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covit-19) วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จึงขอให้ผู้สมัครตามรายชื่อบัญชีแนบท้ายประกาศ  เข้าทดสอบความรู้เเละความถนัดทางวิชาชีพผ่านระบบออนไลน์ 
โดยดำเนินการตามเอกสาร ดังนี้ 
1. แบบทดสอบสำหรับสอบเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ประเภทวิชาชีพพณิชยกรรม เชิญทดสอบที่ ลิ้ง ---- https://forms.gle/ucUv1V4cZVkdWvrY6
2. แบบทดสอบสำหรับสอบเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ประเภทช่างอุตสาหกรรม เชิญทดสอบที่ ลิ้ง ---- https://forms.gle/U22cD12QX4axLtrf8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 686.17 KB
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 430 ครั้ง