ภาพกิจกรรม
จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
ระหว่างวันที่ 18-19 เดือนมกราคม พ.ศ.2564   วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน โดยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดำเนินการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  "นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประทีป แป้นแก้ว ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ในนามเจ้าภาพดำเนินการจัดประกวด ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดการประกวด มีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,20:38   อ่าน 590 ครั้ง