ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การเงิน (งบทดลอง)
รายละเอียดงบรายงานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.74 KB 118
งบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 115
งบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 112
งบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 155
งบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 156
งบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 208
งบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 219
งบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 219
งบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 355
งบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.56 KB 956
งบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 973.16 KB 1864
งบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.18 KB 1986
งบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.18 KB 1978
งบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 2638
งบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 2636
งบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 2629
งบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 2637
งบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 2653
งบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 2637
งบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 2624
งบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 2636
งบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 2634
งบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 2636
งบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 2633
งบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 2636