ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งบทดลอง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
งบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (งบประมาณ 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 65
งบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (งบประมาณ 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 131
งบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 131
งบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 133
งบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 134
รายละเอียดงบรายงานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.74 KB 264
งบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 258
งบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 255
งบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 301
งบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 298
งบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 350
งบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 364
งบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 360
งบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 498
งบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.56 KB 1096
งบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 973.16 KB 2008
งบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.18 KB 2137
งบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.18 KB 2125
งบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 2784
งบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 2782
งบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 2776
งบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 2780
งบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 2796
งบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 2782
งบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 2770
งบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 2780
งบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 2781
งบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 2783
งบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 2779
งบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (งบประมาณ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 3005
เอกสารแบบฟอร์ม งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ฝ่ายวิชาการ)
ฝง.07 สถานประกอบการ แบบสำรวจความต้องการรับนักศืกษาฝึกงาน (ไฟล์ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.36 KB 68
ฝง.07 สถานประกอบการ แบบสำรวจความต้องการรับนักศืกษาฝึกงาน (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 17.33 KB 65
DVEC 14 หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ DVT (ไฟล์ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.06 KB 82
DVEC 14 หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ DVT (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 66
DVEC 20 สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (ไฟล์ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.72 KB 67
DVEC 20 สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 63
ทว.009 แบบรายงานผลการนิเทศประจำวัน นักศึกษาปกติ/ครึ่งหลักสูตร (ไฟล์ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.08 KB 126
ทว.009 แบบรายงานผลการนิเทศประจำวัน นักศึกษาปกติ/ครึ่งหลักสูตร (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 122
แบบ ทว.010 รายงานการนิเทศ (ไฟล์ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.38 KB 126
แบบ ทว.010 รายงานการนิเทศ (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 127