รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 25 คน
ชื่อ-นามสกุล : ณรงค์ศักดิ์ นวลเสน (กั๊ก)
ปีที่จบ : 49   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 64/266 ม.4 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์มือถือ : 0815361373
อีเมล์ : narongsak1373@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เอกสิทธิ์ ตีบนอก (ยอด)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 46 หมู่ 12 ต.นาสัก อ.สีว จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0927974661
อีเมล์ : aekasid2564bdit@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุสุมา วงศาแสง (น้ำฝน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 63/1 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0863987968
อีเมล์ : gu_ma@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วัชรินทร์ วิเชียรรัตน์ (บอม)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 94 ม.5 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
เบอร์มือถือ : 0952707242
อีเมล์ : underning_10@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดาริณี ทวีผล (แอน)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 0947532725
เบอร์มือถือ : 0947532725
อีเมล์ : Annyja01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุดาวรรณ ถิ่นพิบูลย์ (แจน)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 56 ม.10 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์มือถือ : 0615745609
อีเมล์ : tonpmb1110@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐ​กมล​ แสงคีนี (จุ๋ม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 407​ ม.3​ ต.ปากน้ำ​ อ.หลังสวน​ จ.ชุมพร​ 86150
เบอร์มือถือ : 0622401545​
อีเมล์ : natkamonsang29@gmail.com​
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤภรณ์ ปิ่นจอม (ปู)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 90 ม.7 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0983938712
อีเมล์ : narupron.pu2529@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรียาภรณ์ วีระกุล (กิ๊ก)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : -
ที่อยู่ : 13/6 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0937738699
อีเมล์ : noogig300440@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กานติมา แสงอุดม (เกมส์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : -
ที่อยู่ : 129 ม.9 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0612164554
อีเมล์ : Kantima 64554@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรศักดิ์ วงศ์ทอง (แม็ก)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 61 หมู่ที่ 3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
เบอร์มือถือ : 088-7613778
อีเมล์ : aphirasakmax@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วลิษา จันทร์นพรัตน์ (น้ำ)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น :
ที่อยู่ : 48 ม.10 ต.บางน่ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0631319149
อีเมล์ : walisa@one.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม