คณะครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ว่าที่ ร.อ. ไพศาล กลัดวัง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอนุพงษ์ มุสิกสาร
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน