ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 6) 01 มิ.ย. 66
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 5) 27 พ.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่อง ผู้ผ่านการทดสอบเพื่อศึกษาต่อ (รอบที่ 1) (อ่าน 239) 15 ก.พ. 66
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อศึกษาต่อ (รอบที่ 1) (อ่าน 179) 10 ก.พ. 66
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ (อ่าน 163) 20 ม.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา) (อ่าน 192) 17 ม.ค. 66
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น (อ่าน 157) 29 พ.ย. 64
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (อ่าน 207) 21 ต.ค. 64
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 202) 03 พ.ย. 64
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น (อ่าน 122) 03 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (อ่าน 155) 21 พ.ย. 65
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างดอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (B-bidding) (อ่าน 195) 14 พ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) รายการรถบรรทุก (อ่าน 173) 11 พ.ย. 65
เปลี่ยนเเปลงกำหนดการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 506) 20 ก.พ. 65
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความรู้เเละความถนัดทางวิชาชีพผ่านระบบออนไลน์เพื่อคัดเลิอกเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2565 (อ่าน 637) 18 ก.พ. 65
การขอเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 561) 08 ก.พ. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควต้า) (อ่าน 527) 20 ม.ค. 65
แบบสำรวจการทดสอบ V- NET ผ่านลิ้งหรือ QR -Code (อ่าน 604) 24 ธ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) (อ่าน 457) 15 ธ.ค. 64
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา (อ่าน 455) 15 ธ.ค. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (โครตา) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 496) 15 ธ.ค. 64
การเเต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ที่มาติดต่อราชการ (อ่าน 494) 15 ธ.ค. 64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 494) 30 เม.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 510) 21 เม.ย. 64
การหยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (อ่าน 520) 02 ม.ค. 64
แจ้งขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ของวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน (อ่าน 694) 26 มี.ค. 63
แจ้งนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพประสงค์กลับภูมิลำเนา (อ่าน 527) 23 มี.ค. 63
แนวทางการปฏิบัติราชการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 493) 20 มี.ค. 63
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบปกติ) (อ่าน 506) 19 มี.ค. 63
กำหนดวันรับระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 479) 13 มี.ค. 63
มาตรการการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) (อ่าน 499) 09 มี.ค. 63
ยกเลิกการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 485) 06 มี.ค. 63
กำหนดการลงทะเบียน และการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 646) 20 ก.พ. 63
ประกาศเรื่อง แจ้งวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 481) 13 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) (อ่าน 511) 21 พ.ย. 62
ลงทะเบียนล่าช้าประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้น ปวช.และนักศึกษาระดับ ปวส (อ่าน 456) 25 ต.ค. 62
ขั้นตอนการแก้ผลการเรียน 0 และ มส. (อ่าน 443) 23 ก.ย. 62
ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 469) 20 ก.ย. 62
การดูผลการเรียนออนไลน์ ของนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 541) 20 ก.ย. 62
แจ้งการปิดการเรียนการสอน และสอนชดเชย (อ่าน 458) 04 ก.ย. 62