ภาพกิจกรรม
รอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”
ระหว่างวันที่ 24-26 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นายประสิทธิ์  วัชรินทร์พร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน มอบหมายให้ นายชัชชัย  นนทสิงห์ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายสาธิต  แซ่เฮง ครูสาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”ภายใต้โครงการความร่วมมือโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,20:51   อ่าน 421 ครั้ง